Kossor på grönbete

VD har ordet

 

Nu tar vi nya tag och hoppas på att 2021 blir ett nytt härligt glassår och att vi får dela detta år med er!

2020 var ett speciellt år, precis när våren kom igång stannade det av på grund av Covid -19, när sedan värmen kom i maj började det att gå glass och alla fick spendera sin semester i Sverige. Det blev många utflykter som inte sällan toppades med glassfika! Sverige har en fantastisk natur som vi måste vara rädda om och förvalta med omsorg.

Vi trodde det var över och såg framåt, men i höstas blev det ännu värre med utökade restriktioner p.g.a. ökad smittspridning. Här på fabriken i Ängelholm klarade vi oss bra ur personalsynpunkt men det har varit tufft för många branscher. Nu har vi fått vaccin mot Covid -19 och vaccinering har påbörjats och då måste vi blicka framåt. Det blir ljusare varje dag nu och våren kommer. Nu är det tid att äta glass och smaka glassnyheter för 2021!

Engelholms Glass AB har de bästa förutsättningarna för att få ett blomstrande år både som företag, med våra återförsäljare och såklart med våra kunder.

Våra kunder och återförsäljare blir mer och mer medvetna och uppmärksamma på vad de äter och varifrån ingredienserna kommer. Just detta gör att fler och fler väljer Engelholms Glass, de vet att det alltid är svensk grädde och mjölk som utgör basen av vår gräddglass och att vi i största möjliga mån väljer så lokala ingredienser som möjligt. Man kan helt enkelt lita på oss, vi vill ha en grön landsbygd med glada betande kor!

Hållbarhetsarbetet är naturligt och viktigt för oss, som familjeföretag är våra kommande generationer vårt naturliga sätt att se på hur vi ska förvalta våra resurser.

Vårt nya fryslager har vi börjat fylla med härlig närproducerad glass, tillverkad av den bästa personalen på glassfabriken i Ängelholm.

All el som används på fabriken är el från förnybara energikällor och vårt produktionssvinn går till biobränsle. För oss är framtiden viktigt och det tror vi att den är för er också.

Glassiga hälsningar
Carl-Gustaf Gudmundsson