Kossor på grönbete

Goa glassar när solen gassar i Ängelholm!!

1 juni 2022 driftsatte Engelholms Glass sin nya solcellsanläggning på 227 kW. Solcellerna från Öresundskraft väntas kunna producera 197 000 kWh årligen. Engelholms Glass vill kunna ta vara på solens förnyelsebara energi, men även göra besparingar i sina energikostnader. Framförallt görs dessa investeringar för att spara på jordens resurser och på så sätt få en mer hållbar tillverkning. Barnen är vår framtid!

De nya solcellerna väntas kunna producera el för ungefär 15 villors årliga förbrukning.

Vi har även installerat nya värmepumpar för att ta tillvara på vår spillvärme samt optimera vår energiförbrukning.

Solcellerna/Värmepumparna har delfinansierats av Region Skånes hållbarhetscheckar, med stöd från europeiska regionala utvecklingsfonden.