Kossor på grönbete

Miljö & Kvalitet

I en glassfabrik där det passerar fem miljoner träpinnar och cirka en miljon strutar som fylls med glass, spelar både kvaliteten och hygienen huvudrollen. På Engelholms Glass både följer och överträffar man de krav som ställs. Faktiskt till den grad, att man sedan en tid tillbaka fått förtroendet att leverera glass till internationella livsmedelskoncerner, som i sin upphandling ställt extremt höga krav på hygien och kvalitet.

Engelholms glass är certifierade enligt IP Livsmedelsförädling, som är en standard för produktsäkerhet. Det betyder att vi har genomgått oberoende kontroll av livsmedelssäkerhet, hygien, spårbarhet och redlighet. Certifieringen garanterar konsumenter och kunder att våra produkter uppfyller kraven. Vi följer de mycket stränga krav som anges i HACCP, en standardiserad arbetsmetod som systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar livsmedelsproduktion med syfte att livsmedel ska vara säkra för konsumenten. Vi är också anslutna till REPA, där vi tar vårt producentansvar för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp med tillgång till ett återvinningssystem.

Ett led i miljöarbetet är också samarbete med lokala leverantörer och väl planerade leveransrutter för att minska transporter. I förpackningar undviker vi blandmaterial för enklare sortering och återvinning.